Meridianen

Meridianen zijn energiebanen waardoor levensenergie stroomt. Op deze banen bevinden zich tsubo's of drukpunten. De 12 hoofdmeridianen vormen de basis van het meridiaanstelsel.

Opgedeeld volgens Yin en Yang zijn er 6 YIN-merdianen met een opgaande stroming en 6 YANG-meridianen met een neerwaartse stroming, waarvan de meeste gekoppeld aan een orgaan:

5 elementen Yin Yang
Hout lever galblaas
Vuur hart, pericard dunne darm, drievoudige verwarmer
Aarde milt maag
Metaal long dikke darm
Water nier blaas

De meridianen worden paarsgewijs verdeeld onder de 5 Elementen.