Yin Yang

Uzelf en alles rondom u is het resultaat van de wisselwerking tussen Yin en Yang. Deze twee tegengestelde krachten voeden elkaar en door de constante wisselwerking van het negatieve (yin) en het positieve (yang) wordt Ki of levensenergie gevormd.Vergelijk het met een gloeilamp die de beide polen, zowel + als -, nodig heeft om te branden.

In het Yin-Yang teken wijst de witte stip in het zwarte gedeelte en de zwarte stip in het witte gedeelte er op dat iets nooit helemaal Yin of Yang is en dat Yin zijn oorsprong vindt in Yang en omgekeerd.

Yin Yang
lever galblaas
hart, pericard dunne darm, drievoudige verwarmer
milt maag
long dikke darm
nier blaas

Om een optimale energie te bekomen moeten yin en yang evenwichtig aanwezig zijn. Een langdurig onevenwicht kan leiden tot een verstoring in uw lichaam.

Hoe deze verstoring zich uit, hangt af van het niveau waarop ze zich voor doet binnen de 5 elementen.